O insolvenci

Jste-li v úpadku neboli v insolvenci, zjistíte (zde/následovně/takto) když odpovíte kladně na následující otázky:

1) Máte více než jednoho věřitele, tedy tomu komu dlužíte např.bance, splátkové společnosti ? (ano/ne)

2) Jste v prodlení se splátkami svých peněžitých závazků, tedy půjček, úvěrů apod. déle než 30 dnů po splatnosti ? ano/ne)

3) Zastavil jste platby podstatné části svých peněžitých závazků ? nebo

Neplníte své peněžité závazky po dobu více něž 3 měsíce po jejich splatnosti ? nebo

Byla na váš majetek nařízena exekuce a ta nestačí k uspokojení vašeho závazku ? (Ano/ne)

Jestliže jste odpověděli kladně i na některou z otázek v bodě 3) kladně pak

JSTE V ÚPADKU NEBOLI V INSOLVENCI, ale i tato situace se dá řešit.